Jezdecký klub Sviadnov

Aktivity v roce 2021

Jezdecký klub Sviadnov, z.s. je jedno ze středisek, které je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV).

V roce 2021 naše středisko realizovalo celkem 14 aktivit, z nichž  3x se jednalo o sdílení zkušeností, 4x tandemové vzdělávání, 5x projektový den v klubovně a 2x projektový den mimo klubovnu.

Za jednu z obzvláště vydařených aktivit hodnotíme právě projektový den mimo klubovnu, který proběhl na konci srpna v prostorách POP Academy v Ostravě. Cílem dne bylo pod vedením zkušené lektorky paní Věry Vojtkové děti provést a seznámit s možnostmi komunikace a dát jim prostor si různé formy komunikace vyzkoušet.

Během dne bylo naplánováno několik aktivit:

  • úvodní cvičení měla dětem pomoci seznámit s prostředím, uvolnit je a pomoci jim ztratit ostych. Skvěle zafungovaly pohybová cvičení, opakování veselé básničky v různých hlasových výškách,
  • další část byla věnována proslovu na vybrané téma každého z dětí. Vyzkoušeli si mluvit na pódiu s mikrofonem, ale i bez něj,
  • následovala část komunikace ve dvojicích, nejen na vybrané téma, ale také měly děti za úkol improvizovat a vymyslet si vlastní vystoupení,
  • závěr byl věnován upevňování získaných dovedností a zkušeností formou improvizovaného samostatného přednesu na pódiu s mikrofonem,
  • úplný závěr se nesl v duchu poskytování zpětné vazby, vyjádření pocitů a dojmů.

Dětem i lektorkám se projektový den velmi líbil a všichni jej hodnotili jako velmi přínosný. Některé děti měly vůbec poprvé možnost mluvit před větším publikem a pracovat s mikrofonem či jinými hudebními pomůckami. Byl to pro ně hluboký a velmi obohacující zážitek. Všichni by si rádi podobná cvičení v budoucnu zopakovali a zdokonalili se v komunikačních dovednostech, které jsou v dnešní době velmi důležitou součástí života.

 

Za JK Sviadnov  předsedkyně klubu Darja Hrůzková, aktivní účastnice projektu