Jezdecký klub Sviadnov
Slide

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami. Dělí se do několika disciplín  a jednou z nich je HIPOTERAPIE, které se v našem klubu aktivně věnujeme již od roku 1991. Hipoterapii poskytujeme výhradně dětským klientům.

Je to léčebná metoda, který působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při pohybu koně. Výhodou je i působení přírodního prostředí a pozitivní ladění psychiky klienta při terapii s koněm. Nezanedbatelnou částí je i motivace dětí při ostatních rehabilitačních cvičeních mimo jízdárnu, kdy se vždy znovu těší na koně.

U klientů vyžadujeme doporučení odborného lékaře a písemný souhlas zákonného zástupce. Vyplněná přihláška a podpis "poučení o dodržování bezpečnosti u hipoterapie" je vyžadováno při nástupu ke cvičení. Léčebná jednotka trvá 15-20 minut. V případě náhlé změny zdravotního stavu klienta je k dispozici lékař, který může ihned poradit, nebo zasáhnout. Rehabilitace probíhá výhradně pod vedením týmu vyškolených jezdeckých instruktorů, fyzioterapeuta a lékaře. Tato terapie není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Hipoterapie je poslání. Odměnou nám je nejen viditelné zlepšení zdravotního, nebo alespoň psychického stavu našich klientů, ale jejich upřímná radost z pobytu u nás v klubu, kontakt s nádhernými zvířaty a v neposlední řadě s obětavými lidmi.

Upřímně děkujeme všem, kteří se na podpoře této činnosti podílí, ať už vlastní prací nebo finanční a materiální podporou, bez které bychom nemohli tuto službu nabízet.