Jezdecký klub Sviadnov
Slide

Hiporehabilitace u nás

Hiporehabilitaci jsme zahájili v roce 1991. Zpočátku jsem ji prováděli nepravidelně ve spolupráci se Speciální školkou Naděje ve Frýdku-Místku, později jsme začali spolupráci se sdružením Roska, které sdružuje dospělé klienty s roztroušenou sklerózou. Pro tuto činnost jsme využívali voltižní koně. S narůstajícím zájmem klientů jsme začali hipoterapii provádět pravidelně, výhradně pro děti. Pro zvýšení kvality nabízených služeb absolvovali zdravotničtí pracovníci - 2 lékaři a fyzioterapeut a 2 jezdečtí instruktoři odborné kurzy České hiporehabilitační společnosti. Započali jsme speciální přípravu vhodných koní pro tuto činnost a podřídili jejich další využití v klubu právě hodinám hiporehabilitace, které dodnes pravidelně probíhají se sezónními přestávkami, které jsou nutné pro regeneraci a odpočinek koní. Za pomocí dotací z Moravskoslezského kraje od roku 2005 postupně upravujeme areál, aby byl co nejvíce dostupný pro zdravotně znevýhodněné klienty. Byl vybudován bezbariérový přístup včetně sociálního zařízení a rampa, umožňující klientům přístup na koně. Ve spolupráci s obcí Sviadnov byla v roce 2009 vybudovaná krytá, sportovně rehabilitační hala, kterou je možno využívat v případě nepříznivého počasí. Stejně jako všechny činnosti v našem občanském sdružení se ani tato neobejde bez podpory našich příznivců a sponzorů a rovněž v neposlední řadě bez mnoha hodin práce rehabilitačního týmu, který tuto činnost provádí bezplatně ve svém volném čase. 

Členky našeho hiporehabilitačního týmu jsou:
Darja Hrůzková,
MUDr. Jana Hajdušková,
Mgr. Dagmar Švidernochová - fyzioterapeutka se specializací na hipoterapii,
Iva Kocichová,
Veronika Kozáková,

dále pak:
Terka Grygarová,
Gabča Švaňová,
Naty Hrůzková,
Magda Nierlová,
Bára Štěpaníková,
Klára Sikorová,
František Hrabal,
Aďa Staníčková.


Aktuální informace najdete pod záložkou "Informace pro klienty".

Více informací týkající se hiporehabilitace naleznete na stránkách: 

http://hiporehabilitace-cr.com/


Řadíme se mezi střediska doporučené hiporehabilitace:

http://hiporehabilitace-cr.com/provozovatele-hiporehabilitace/strediska-doporucene-hiporehabilitace/

 

A naše koně absolvovali úspěšně specializační zkoušky:

http://kone-hiporehabilitace.com/specializacni-zkousky/