Jezdecký klub Sviadnov
Slide

Hiporehabilitace u nás

Hiporehabilitaci jsme zahájili v roce 1991. Zpočátku jsem ji prováděli nepravidelně ve spolupráci se Speciální školkou Naděje ve Frýdku-Místku, později jsme začali spolupráci se sdružením Roska, které sdružuje dospělé klienty s roztroušenou sklerózou. Pro tuto činnost jsme využívali voltižní koně. S narůstajícím zájmem klientů jsme začali hipoterapii provádět pravidelně, výhradně pro děti. Pro zvýšení kvality nabízených služeb absolvovali zdravotničtí pracovníci - 2 lékaři a fyzioterapeut a 2 jezdečtí instruktoři odborné kurzy České hiporehabilitační společnosti. Započali jsme speciální přípravu vhodných koní pro tuto činnost a podřídili jejich další využití v klubu právě hodinám hiporehabilitace, které dodnes pravidelně probíhají se sezónními přestávkami, které jsou nutné pro regeneraci a odpočinek koní. Za pomocí dotací z Moravskoslezského kraje od roku 2005 postupně upravujeme areál, aby byl co nejvíce dostupný pro zdravotně znevýhodněné klienty. Byl vybudován bezbariérový přístup včetně sociálního zařízení a rampa, umožňující klientům přístup na koně. Ve spolupráci s obcí Sviadnov byla v roce 2009 vybudovaná krytá, sportovně rehabilitační hala, kterou je možno využívat v případě nepříznivého počasí. Stejně jako všechny činnosti v našem občanském sdružení se ani tato neobejde bez podpory našich příznivců a sponzorů a rovněž v neposlední řadě bez mnoha hodin práce rehabilitačního týmu, který tuto činnost provádí bezplatně ve svém volném čase. 

Členky našeho hiporehabilitačního týmu jsou:
Darja Hrůzková,
MUDr. Jana Hajdušková,
Mgr. Dagmar Švidernochová - fyzioterapeutka se specializací na hipoterapii,
Iva Kocichová,
Petra Hrůzková,
Kateřina Chamrádová,
Veronika Kozáková,

dále pak:
Anička Mertová
Terka Vávrová
Bára Biročšáková
Terka Grygarová
Bára Jedziniaková

Aktuální informace najdete pod záložkou "Informace pro klienty".

Více informací týkající se hiporehabilitace naleznete na stránkách: 

http://hiporehabilitace-cr.com/


Řadíme se mezi střediska doporučené hiporehabilitace:

http://hiporehabilitace-cr.com/provozovatele-hiporehabilitace/strediska-doporucene-hiporehabilitace/

 

A naše koně absolvovali úspěšně specializační zkoušky:

http://kone-hiporehabilitace.com/specializacni-zkousky/