Jezdecký klub Sviadnov

Projekt ČHS a MŠMT

Jezdecký klub Sviadnov, z.s. se stal partnerem České hiporehabilitační společnosti projektu OP VVV MŠMT, podpořeného z fondů Evropské unie „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320.
Díky podpoře a sdružením pod Českou hiporehabilitační společností bylo umožněno i malých neziskovým organizacím se projektu zúčastnit.
Cílem projektu je výměna zkušeností a zavádění nových metod při neformálním vzdělávání dětí se zapojením koňského partnera.

Aktivity v rámci vzdělávání budou zaměřeny tak, aby pracovníci klubu získali kompetence pro zavedení nových metod a forem práce s dětmi a mládeží a mohli je využívat při práci s dětmi a mládeží.
Děkujeme za možnost se projektu aktivně zúčastnit.