Jezdecký klub Sviadnov

Aktuální informace k projektu

V měsíci srpnu 2014 byl dokončen projekt zahájený v září roku 2013 "Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky v oblasti hiporehabilitace", který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky z Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost". V rámci realizace tohoto projektu došlo k vytvoření metodiky vzdělávacího modulu na jejímž základě byl vytvořen výsledný "Projekt vzdělávací aktivity".

Tento projekt byl pilotně ověřen 10-ti účastníky v rozsahu 100 vyučujících hodin. Na základě tohoto pilotního ověření a evaluačních zpráv došlo k jeho finální úpravě. Nyní je tento modul připraven pro smysluplné využití k dalšímu vzdělávání v této problematice - splňuje požadavky a potřeby cílové skupiny. Díky lektorům, kteří jsou odborníky na danou problematiku hiporehabilitace a zkušenými pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých, byl tento kurz velmi přínosný pro všechny zúčastněné osoby. Cíle tohoto projektu byly splněny v plném rozsahu a nad očekávání. Projekt byl hodnocen jak všemi účastníky, tak lektory velmi dobře.

Členky cílové skupiny se zúčastňovaly jak teoretických hodin v učebně, tak praktických cvičení s koňmi a klienty. Po absolvování náročné výuky byly jejich získané znalosti o dovednosti prověřeny v závěrečném testu. Po úspěšném absolvování obdržely všechny účastnice "Osvědčení" o absolvování projektu.

Poděkování patří lektorům a oponentům, kteří spolupracovali na tomto projektu:

Ing. Bc. Vladimíra Casková

Ing. Eva Sobotková, Ph.D

Ing. Jan Jiskra

MUDr. Jana Hajdušková

doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D

 

dále také Obci Sviadnov a všem členům a koním jezdeckého klubu, kteří se aktivně zapojovali do příprav a perfektní realizace tohoto projektu.