Jezdecký klub Sviadnov

Projekt OP VK

Vzdělávání v oblasti hiporehabilitace

V měsíci září 2013 jsme začali realizovat projekt "Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky v oblasti hiporehabilitace", který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky z Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Tento projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání pro osoby pracující v oblasti hiporehabilitace.

Hlavním cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji, zvýšení kvality a rozsahu nabídky v oblasti vzdělávání, které v tomto regionu zcela chybí.


Specifickými cíli projektu jsou:

- rozvoj vzdělávacího programu pro účastníky dalšího vzdělávání, kteří působí nebo mají zájem působit v oblasti, pro kterou další vzdělávání v regionu zcela chybí

- rozvoj inovativní nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti jednotlivců

- vytváření a rozšíření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů v MSK

Cílů dosáhneme vytvořením, následným pilotním ověřením a zařazením výukového modulu do naší vzdělávací nabídky.

 

Konkrétní činnosti, kterými naplníme cíle projektu:

1. vytvoření metodiky pro výuku vzdělávacího modulu

2. vytvoření projektu vzdělávací aktivity k modulu a pracovního sešitu

3. pilotním ověřením a následnou evaluací a finalizací modulu

Modul pilotně ověří 10 různých účastníků dalšího vzdělávání v MSK. Naplnění cílů je zajištěno našimi zkušenými pracovníky, kteří budou v realizačním týmu (metodikové, lektoři, aj.) a pečlivý výběr jednotlivých koní k nácviku praktických dovedností.

Odborná kvalita modulu bude podpořena externí evaluací, kterou provedou experti na problematiku zpracovanou v modulu. Modul bude evaluován 2x na základě externí evaluace a na základě výsledků pilotního ověření.